Budova MND a.s. - Dambořice

Důraz byl kladen na zpracování dokumentace v BIM, čímž bylo dosaženo maximální efektivity, minimalizace chyb a zajištěna lepší spolupráce mezi všemi účastníky projektu. Tím jsme předešli případným změnám a kolizím v pozdních fázích projektu.

Budova MND a.s. - Dambořice
Budova MND a.s. - Dambořice
Budova MND a.s. - Dambořice

Nedílnou součástí celého procesu projektu a povolování bylo architektonické studio JUNG architekti, kteří dohlíželi na maximální zachování architektonického rázu a hlavní myšlenky projektu.

Budova MND a.s. - Dambořice
Budova MND a.s. - Dambořice

Budova MND a.s. - Dambořice

Cílem projektu byla kvalitně provedená komplexní projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se vzájemně zkoordinovanou činností všech specialistů (zpracovatelů statiky, PBŘ a techniky prostředí budov). To vše při maximálním dodržení architektonického rázu navrženým architektonickým studiem JUNG architekti.

Typ služby

Design due diligence, Projekce a inženýring

Realizace

Plancraft s.r.o., 2023

Fáze projektu

Dokumentace pro stavební povolení (DSP), Prováděcí dokumentace (DPS)

Velikost

272 m²

Klient

MND a.s., 2023

Tým

Bc. Jiří Kosík, Ing. Laura Zabáková

Generální projektant

JUNG architekti

HIP

Ing. Laura Zabáková

Architekt

JUNG architekti

Spolupráce s Plancraft na doporučení od JUNG architektů byla skvělá. Zajistili kompletní projektovou dokumentaci a koordinaci specialistů. Oceňujeme transparentní komunikaci a konzultace s vedením MND, které nám dodaly přehled. Vřele doporučujeme jako profesionálního a spolehlivého partnera.

Martin Měsíček, Vedoucí technického střediska, MND a.s.