Úsporné energetické řešení staveb od konceptu až po provoz

Energetická úspornost

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti energetiky s cílem pro udržitelnou výstavbu s co nejmenším negativním dopadem na životní přostředí a s co nejefektivnějším využitím zdrojů.

Nabijeme váš projekt pozitivní energií od konceptu až po detaily.

Energetická úspornost
Energetická úspornost
Energetická úspornost

Hledáme a navrhujeme ty nejzajímavější a nejoptimálnější řešení pro jakýkoliv typ projektu. Přinášíme nejmodernější energetické řešení pro zlepšení kvality života ve městech.

Řešení energetiky je sice nezbytná záležitost, ale také ideální příležitost pro to, vymyslet řešení, které bude nejen úsporné, ale i udržitelné po celé generace.

Dokážeme se adaptovat na jakýkoliv řešený problém, v kterékoliv fázi projektu. Nabízíme komplexní odborné služby, od samotného konceptu po finální analýzy a posudky.

Obsah služby

01

Konzultace pro architekty

Energetická konzultace pro Architektonická studia před započetím Architektonické studie nebo v jejím průběhu, ověření funkčnosti navrhovaných skladeb a zdrojů tepla

02

Energetické studie a řešení

Energetické studie nabízí komplexní a kvalitní analýzu energetického aspektu vašich stavebních projektů. Od návrhu až po konkrétní orientační bilanci spotřeby a nákladů na provoz již ve fázi stavební studie.

03

Energetické optimalizace budov

Identifikovat možností zlepšení energetické efektivity vašich budov. Prostřednictvím detailního průzkumu a analýzy navrhneme konkrétní opatření, která povedou ke snížení nákladů a zvýšení komfortu v interiéru.

04

Komplexní servis k získání dotací

Komplexní servis při získávání státních a evropských dotací na zateplení budov a modernizaci zdrojů tepla. Provedeme vás celým procesem získání dotace – od první konzultace až po podání kompletní žádosti. Usnadníme vám získání dotace a umožníme vám provést energetické úpravy vašeho objektu s minimálními náklady a maximálními úsporami.

05

Analýza tepelných mostů a úniků

Provádíme analýzy tepelných mostů a úniků za využití pokročilé technologie termokamery a dronu. Tyto metody nám umožňují detailní vizualizaci tepelných anomálií na budovách. Na základě získaných dat provedeme pečlivé vyhodnocení, které zahrnuje identifikaci problematických míst a navrh účinných opatření pro eliminaci těchto nedostatků. Naším cílem je zabezpečit optimální tepelnou pohodu vašeho objektu a maximalizovat energetickou účinnost, což zároveň přispívá ke snížení provozních nákladů.

06

Tepelně-technické posouzení detailů

V oblasti tepelné techniky provádíme pečlivé analýzy a posouzení projektovaných konstrukčních detailů s důrazem na tepelnou účinnost. Na základě těchto analýz připravujeme návrhy opatření zaměřených na eliminaci tepelných ztrát a zvýšení celkové energetické účinnosti konstrukcí.

Otevíráme nové horizonty v energetice, abychom vymanili koncepty ze zaběhlých kolejí. Naším cílem je přinést do projektů revoluční energetické systémy, které nám ušetří planetu i peněženku.

Související projekty

“Spolupráce s Plancraft byla jednoduše bezkonkurenční. Jejich profesionální přístup a schopnost dodat vynikající výsledky překonala veškerá očekávání.”

Radek Vašulík, Archidrip s.r.o.