Nejlepší přítel architekta v přesném zaměření, pasportizaci a digitalizaci staveb

Pasportizace

S hrdostí se staráme o 3D pasporty budov pro široké spektrum typologií a fází, ať už se jedná o památkově chráněné nemovitosti určené k obnově nebo novostavby, které potřebují dokumentaci skutečného stavu.

S naší odborností v zaměřování a 3D modelování vytváříme detailní a komplexní digitální podklady pro tvorbu vašich architektonických studií a zhmotnění vašich vizí.

Pasportizace
Pasportizace
Pasportizace

Jsme zde, abychom vám poskytli kvalitní pasporty budov a detailní 3D digitalizaci, které budou technicky vysoce přesné a budou kompetně odpovídat vašim požadavkům.

Díky přesnému zaměření objektů včetně detailů a lokalizace problematických míst budete připraveni na cokoliv. V rámci následných konzultací vám pomůžeme navrhnout to nejlepší řešení a vhodné stavební úpravy.

Nejenže zakreslíme stávající stav a identifikujeme problémy, ale zapojíme se do vaší vize a zajistíme kvalitní podklad pro Váš stavební záměr a architektonickou vizi.

Obsah služby

01

Detailní pasportizace

Kvalitní podklad s komplexním balíkem informací pro architektonické studio a následnou architektonickou studii, nebo Národní památkový ústav

A

Detailní zaměření objektu obsahující podrobné údaje, šikmosti, diagonály, klenby, rozvody TZB, technologie, zakreslení problematických míst, trhlin, stavu omítky, požadovaných detailů, včetně kompletní fotodokumentace objektu a technickým popisem stavu objektu

B

3D model jako podklad pro architektonickou studii

C

Proces pasportizace a její výstupy jsou průběžně konzultovány se zadavatelem a do výstupů jsou zakomponovány veškeré specifické požadavky

D

Odevzdání výstupu do 2 měsíců od zadání

Poptat

Detailní pasportizace

02

Zjednodušená dokumentace

Dokumentace pro účely zápisu do katastru nemovitostí, legalizace stavby, facility managementu a monitoringu budovy, nebo pro účely odstranění stavby.

A

Odevzdání výstupu do 3 týdnů od zadání

Poptat

Zjednodušená dokumentace

Spojte se s námi a využijte naše technické know-how a přesnost k získání excelentních vstupů pro vaši architektonickou práci. Naše dokumenty jsou vytvářeny a dodávány v BIM a lze je na požádání přizpůsobit vašim požadavkům.

Výhody

01

Přesnost a preciznost

Díky dlouhodobé spolupráci s architektonickými studii víme, že pro jejich návrh je každý centimetr důležitý, proto se zaměřujeme i na minimální niance.

02

Rychlost, dodržení termínu

Detailní pasportizaci s komplexním balíkem informací pro architektonické studio odevzdáváme vždy do 2 měsíců od zadání. Zjednodušenou pasportizaci do 3 týdnů

03

3D digitalizace, 3D model

Výstupem nejsou jen půdorysy, ale 3D model korespondující s realitou, který následně slouží jako podklad pro architektonickou studii nebo pro správu budovy

04

Nasloucháme vašim potřebám

Žádné zaměření nezapočne bez konzultace se zadavatelem a důkladného prozkoumání jeho požadavků a očekávání. Následná pasportizace je zpracována tak, aby přímo odpovídala požadavkům každého klienta

05

Úroveň detailu

Chcete jednoduchou a levnou dokumentaci, nebo precizní digitalizaci včetně trhlin a stav omítky? Úroveň detailu bude odpovídat vašim požadavkům

06

Lokalizace problematických míst

Při digitalizaci vyhledáme poruchy a detaily, které by mohly mít negativní dopad na další fáze projektu a životnost stavby.

“Spolupráce s Plancraft byla jednoduše bezkonkurenční. Jejich profesionální přístup a schopnost dodat vynikající výsledky překonala veškerá očekávání.”

Radek Vašulík, Archidrip s.r.o.