Naše pečlivě zpracovaná dokumentace v BIM je Vaším plánem k úspěšné realizaci stavby

Projektová dokumentace

Víme, že ďábel se skrývá v detailech. A proto zajistíme, že bude vyřešen každý milimetr stavby. Už žádné "red flags", jen kvalita a preciznost.

S naší odborností v zaměřování a 3D modelování vytváříme detailní a komplexní digitální podklady pro tvorbu vašich architektonických studií a zhmotnění vašich vizí.

Projektová dokumentace
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace

Naše služby zahrnují analýzu vašeho projektu, vypracování potřebné dokumentace a aktivní komunikaci s příslušnými úřady.

BIM řešení poskytuje komplexní přehled o vašem projektu, od počátečního návrhu po dlouhodobou správu. S BIMem dosahujeme maximální efektivity, minimalizujeme chyby a zajišťujeme lepší spolupráci mezi všemi účastníky projektu.

S dotčenými orgány státní správy aktivně komunikujeme již v průběhu projekčních prací, tím zrychlujeme celý proces a předcházíme změnám a námitkám v pozdní fázi projektu. Díky nám se tedy vyhnete zdlouhavým byrokratickým procesům a budete moci rychle přejít ke stavbě vašich snů.

Obsah služby

01

Projektová dokumentace

Náš profesionální tým ve spolupráci s ověřenými externími speciality pro Vás zpracuje nejen kompletní dokumentaci dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vše bude navíc zpracováno v BIM (informační model budovy) - dosáhneme maximální efektivity a minimalizujeme chyby.

Dokumentace zejména obsahuje:

A

Průvodní zpráva

B

Souhrnná technická zpráva

C

Situační výkresy

D

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Architektonicko-stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Technika prostředí staveb

Poptat

Projektová dokumentace

02

Inženýring a zisk povolení

Jsme vaším partnerem pro efektivní a spolehlivé řešení byrokratických procesů. S našimi odbornými znalostmi a zkušenostmi vám pomůžeme rychle překonat administrativní překážky a dostat se ke stavbě, kterou si přejete.Náš tým má hluboké znalosti místního stavebního práva a dlouholeté zkušenosti s komunikací s úřady. Díky této znalosti budete mít jistotu, že všechny administrativní kroky jsou vyřízeny efektivně a v souladu se zákony.

Poptat

Inženýring a zisk povolení

Náš cíl je ulehčit vám život. Technické řešení a byrokracii předejte do našich rukou a mějte jistotu, že všechny aspekty projektu jsou pod kontrolou.

Výhody

01

Zpracování v BIM

S BIMem (informační model budovy) dosahujeme maximální efektivity, minimalizujeme chyby a zajišťujeme lepší spolupráci mezi všemi účastníky projektu. S námi máte jistotu, že váš projekt bude plánován, navrhován a realizován s nejvyšší přesností a profesionalitou.

02

Zaměření na Architektonickou kvalitu

Naším cílem je posílit vaše architektonické návrhy o jasná a přesná technická řešení. V dokumentaci se postaráme o nejmenší technické detaily, aby se Architekt mohl soustředit na celkový obraz a vizi.

03

Spolupráce a konzultace

Kvalitně provedená komplexní projektová dokumentace se vzájemně zkoordinovanou činností všech specialistů a architetků. Proto vedeme strukturované kontrolní dny a průběžné koordinační schůzky.

04

Kvalita a profesionalita

Profesionálně provedená dokumentace a precizní řešení problematických detailů ve fázi projektu Vám ušetří nejen nervy ne stavbě, ale i finanční prostředky, které byste museli investovat do nápravy chyb.

05

Efektivita a rychlost procesu

Projekt průběžně konzultujeme s dotčenými orgány státní správy, tím předcházíme případným změnám a kolizím v pozdních fázích projektu

06

Šetříte své nervy

Stres nechte na nás. Úspěšné dokončení projektu a zisk stavebního povolení je naše zodpovědnost, ne vaše. Vás budeme jen průběžně informovat o stavu projektu.

“Spolupráce s Plancraft byla jednoduše bezkonkurenční. Jejich profesionální přístup a schopnost dodat vynikající výsledky překonala veškerá očekávání.”

Radek Vašulík, Archidrip s.r.o.