Baťov Block Revitalisation

Vysoký důraz byl kladen na odclonění ruchů nových provozů (dětského hřiště a sportoviště pro mládež) a zachování / posílení klidových kvalit stávajícího obytného bloku.

Baťov Block Revitalisation

Orientace hřišť je zde důležitým aspektem. Umístění dětského hřiště a sportoviště mimo vnitroblok minimalizuje případný hluk. Bezpečnosti docílíme krajinářskými úpravami, které jsou zde nejzásadnějším zásahem. Vytvořením terénních valů podél komunikace vzniknou jak překážky, aby dítě nevyběhlo na komunikaci, tak přelízky a skluzavky. Pro zvýšení bezpečnosti doplníme terénní valy sítěmi, které zamezí přehození míče či vběhnutí dětí do komunikace.

Baťov Block Revitalisation
Baťov Block Revitalisation

Návrh revitalizuje exteriér rozvolněného bytového bloku a vytváří z něj městskou krajinu ve formě shluku malých veřejných a poloveřejných prostranství a funkcí. Nabízí prostor pro každodenní aktivity svých rezidentů, avšak balancující na hraně celoměstské atraktivity tak, aby nedošlo k přetížení tohoto prostranství a následné ztrátě urbanistické intimity, která je v tuto chvíli hlavní kvalitou řešeného území.

Baťov Block Revitalisation
Baťov Block Revitalisation

Krajinářskými zásahy docílíme tím zlepšení klimatu, odclonění hluku a zlepšení intimity v bytovém bloku. Vytvoříme krajinu, kde místo horké betonové plochy bez využití vznikne život a lidé sem budou přirozeně proudit.

Baťov Block Revitalisation
Baťov Block Revitalisation

Baťov Block Revitalisation

Cílem projektu bylo vytvořit městské prostředí, které bude odpovídat soudobým společenským požadavkům napříč všemi generacemi a vznikne tak kvalitní veřejné prostranství naplněné infrastrukturou pro nejrůznější aktivity a odpočinek. Pro dosažení nejvyšší kvality návrhu bylo do projektu přizváno prestižní architektonické studio KOGAA.

Typ služby

Design due diligence, Projekce a inženýring

Realizace

Plancraft s.r.o., KOGAA studio, s.r.o., 2023

Role v projektu

Generální projektant

Velikost

12 135 m²

Klient

Město Otrokovice, 2023

Tým

Ing. Laura Zabáková, Ing. Daniel Ryšavý, Ing. arch. Tomáš Kozelsky, PhD.

Generální projektant

Plancraft s.r.o.

Architekt

KOGAA studio, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Kozelsky, PhD.

Tento projekt poskytl pevný základ pro transformaci vnitrobloku a Plancraft si zaslouží naši pochvalu za přínos městu Otrokovice. Přizvání studia KOGAA dodalo projektu architektonickou kvalitu. S řešením jsme nadmíru spokojeni, těšíme se na úspěšnou realizaci a zvýšení kvality života našich občanů.

Bc. Jakub Tesař, Město Otrokovice, oddělení investic