Podpora vize architektů inovativním přístupem k projektování a životnímu cyklu budovy.

Design due diligence

Kromě toho, že jsme Vaším partnerem v procesu, pomáháme navigovat při přípravě, schvalování a povolování složitých projektů. Zapojujeme se do všech fází projektu a nabízíme podporu při získávání autorizací a povolovacích dokumentů i při správě stavby.

Umožníme vašemu týmu vytvářet průlomové návrhy, které zanechají trvalý pozitivní dopad na kvalitu života ve městech.

Design due diligence
Design due diligence
Design due diligence

Hledáme a navrhujeme ty nejzajímavější a nejoptimálnější řešení pro jakýkoliv typ projektu. Přinášíme nejmodernější energetické řešení pro zlepšení kvality života ve městech.

Řešení energetiky je sice nezbytná záležitost, ale také ideální příležitost pro to, vymyslet řešení, které bude nejen úsporné, ale i udržitelné po celé generace.

Dokážeme se adaptovat na jakýkoliv řešený problém, v kterékoliv fázi projektu. Nabízíme komplexní odborné služby, od samotného konceptu po finální analýzy a posudky.

Obsah služby

01

Technické prověření proveditelnosti

Prověření proveditelnosti a možných technických hrozeb ve stádiu architektonické studie, přípravy zakázky či soutěžního návrhu. Podpora architektonických ateliérů ve fázích FS01 a FS02.

Poptat

Technické prověření proveditelnosti

02

Detailní pasportizace

S hrdostí se staráme o pasporty budov pro široké spektrum typologií a fází, ať už se jedná o památkově chráněný objekt určený k obnově, nebo novostavbu, která potřebuje dokumentaci skutečného stavu. Nejenže zakreslíme stávající stav a identifikujeme problémy, ale zapojíme se do vaší vize a zajistíme kvalitní podklad s komplexním balíkem informací pro Váši architektonickou vizi.

Poptat

Detailní pasportizace

03

Dokumentace v BIM, inženýring

Zpracováním technické dokumentace v BIMu dosahujeme maximální efektivity, minimalizujeme chyby a zajišťujeme lepší spolupráci mezi všemi účastníky projektu. S námi máte jistotu, že vaší architektonickou vizí bude nakládáno s nejvyšší přesností a profesionalitou.

V dokumentaci se postaráme o nejmenší technické detaily a inženýrskou činnost, abyste se Vy mohli soustředit na celkovou architektonickou vizi.

A

Detailní zaměření objektu obsahující podrobné údaje, šikmosti, diagonály, klenby, rozvody TZB, technologie, zakreslení problematických míst, trhlin, stavu omítky, požadovaných detailů, včetně kompletní fotodokumentace objektu a technickým popisem stavu objektu

B

3D model jako podklad pro architektonickou studii

C

Proces pasportizace a její výstupy jsou průběžně konzultovány se zadavatelem a do výstupů jsou zakomponovány veškeré specifické požadavky

D

Odevzdání výstupu do 2 měsíců od zadání

Poptat

Dokumentace v BIM, inženýring

Nejsme jen konzultanti, jsme vaše tajná zbraň, která podpoří vaše návrhy a rozšíří váš tvůrčí arzenál.

Výhody

01

Přesnost a preciznost

Považujte nás za svůj podpůrný tým pro technickou preciznost, který stojí po Vašem boku od první vize až po realizaci stavby. Díky dlouhodobé spolupráci s architektonickými studii víme, že pro jejich návrh je každý centimetr důležitý.

02

Vaše tajná zbraň

Jsme vaše tajná zbraň, která podpoří vaše návrhy a rozšíří váš tvůrčí arzenál.

03

Zpracování v BIM

Naše dokumentace jsou vytvářeny a dodávány v BIM a lze je na požádání přizpůsobit vašim požadavkům

04

Zaměření na Architektonickou kvalitu

Naším cílem je posílit vaše architektonické návrhy o jasná a přesná technická řešení. V dokumentaci se postaráme o nejmenší technické detaily, abyste se Vy mohli soustředit na celkový obraz a architektonickou vizi.

05

Zajistíme stavební povolení

Stres s byrokracií nechte na nás. Úspěšné dokončení projektu a zisk stavebního povolení je naše zodpovědnost, ne vaše. Zařídíme povolovací procesu a to při zachování Vaši nadčasové architektonické vize.

Související projekty

Plancraft, náš specializovaný partner pro pasporty a tvorbu v BIM, úspěšně podporuje naše nejnáročnější projekty. Podporují architekty při vytváření kvalitních a jedinečných řešení.

KOGAA studio s.r.o.